Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  
10.11.2017

Izjava Danke Latković, rukovoditeljke Nacionalne kancelarije za saradnju s nevladinim organizacijama

Izjava Danke Latković, rukovoditeljke Nacionalne kancelarije za saradnju s nevladinim organizacijama

Rukovoditeljka Nacionalne kancelarije za saradnju s nevladinim organizacijama Danka Latković upoznala je javnost sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visini sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2018, koju je Vlada Crne Gore donijela na 47.sjednici, održanoj 2. novembra 2017. godine.

Kancelarija


kancelarija

kancelarija

kancelarija

 

Kancelarija


Aktuelnosti

19.01.2018.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kandidatkinje za člana/članicu Radne grupe za izradu Strategije manjinske politike 2018-2023

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 07/12), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je uputilo Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kandidatkinje za člana/članicu Radne grupe za izradu Strategije manjinske politike 2018-2023 (radni naziv).

više...
19.01.2018.

Ispravka Javnog poziva NVO za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Nacrta zakona o medijima

Zbog tehničke greške nastale prilikom objave Propisanog obrasca u Javnom pozivu nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Nacrta zakona o medijima, objavljenog 16.januara 2017. godine, Ministarstvo kulture obavještava da je rok za predaju dokumenata produžen za dva dana.

više...
19.01.2018.

Javni poziv za konsultacije Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnoj policiji

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 12/12), i člana 3 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12) Ministarstvo javne uprave je uputilo Javni poziv građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima, predstavnicima privrede i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovana javnost) da se uključe u postupak pripreme Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnoj policiji.

više...
18.01.2018.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/cu radne grupe za izradu Nacrta zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Ministarstvo unutrašnjih poslova je, na osnovu člana 9 stav 1 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 7/12), uputilo Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/cu radne grupe za izradu Nacrta zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

više...
17.01.2018.

Javni poziv NVO za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Nacrta zakona o medijima

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 07/12), Ministarstvo kulture je uputilo Javni poziv NVO za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Nacrta zakona o medijima.

više...

Multimedija