Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  
05.09.2016

Nova web struktura Kancelarije za saradnju s nevladinim organizacijama

U cilju realizacije jedne od mjera iz Akcionog Plana za Poglavlje 23 i stvaranja IT uslova za realizaciju niza mjera iz pomenutog i Akcionog plana Startegije razvoja NVO u Crnoj Gori 2014- 2016, uz podršku Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije, Službe z odnose sa javnošću i podršku Delegacije EU u Crnoj Gori kroz projekat Tehničke podrške razvoju institucionalnih mehanizama saradnje Vlade i NVO u Crnoj Gori, izrađena je nova web struktura Kancelarije.05.07.2017.

Održana druga radionica „Finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta – izrada sektorskih analiza i definisanje prioriteta''

Održana druga radionica „Finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta – izrada sektorskih analiza i definisanje prioriteta

Uprava za kadrove je, uz podršku EU projekta „Tehničke podrške razvoju institucionalnih mehanizama saradnje Vlade i NVO u Crnoj Gori", 3. i 4. jula 2017. godine, organizovala drugu dvodnevnu radionicu „Finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta – izrada sektorskih analiza i definisanje prioriteta'' u cilju stvaranja uslova za primjenu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama (,,Sl. list Crne Gore’’, br. 37/17).


kancelarija

kancelarija

kancelarija

Kancelarija

 

Kancelarija


Aktuelnosti

21.07.2017.

Javni poziv zainteresovanim NVO za konsultacije u cilju sačinjavanja Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa NVO

Javni poziv zainteresovanim NVO za konsultacije u cilju sačinjavanja Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa NVO

Ministarstvo kulture je uputilo Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju sačinjavanja Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u tim oblastima.

više...
21.07.2017.

Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju sačinjavanja Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa NVO

Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju sačinjavanja Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa NVO

Ministarstvo evropskih poslova je raspisalo Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju sačinjavanja Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u tim oblastima.

više...
21.07.2017.

Crnogorski Telekom AD Podgorica: Konkurs za društveno odgovorne projekte „Za svako dobro“

Crnogorski Telekom AD Podgorica je objavio Konkurs za društveno odgovorne projekte „Za svako dobro“. Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije (udruženja i fondacije) koje su registrovane u Crnoj Gori.

više...
21.07.2017.

Javni poziv NVO za sektorske radne grupe Ipa 2014-2020 za sektor Obrazovanje, zapošljavanje i socijalne politike

Ministarstvo evropskih poslova je objavilo Javni poziv nevladinim organizacijama koje se bave temama iz sektora Obrazovanja, zapošljavanja i socijalnih politika da dostave predlog za izbor tri predstavnika/ce u sastav sektorske radne grupe za planiranje i programiranje Instrumenta pretpristupne podrške 2014-2020 za sektor Obrazovanje, zapošljavanje i socijalne politike.

više...
21.07.2017.

Ministarstvo sporta održalo konsultacije sa NVO povodom izrade sektorske analize

Ministarstvo sporta održalo konsultacije sa NVO povodom izrade sektorske analize

Ministarstvo sporta, uz podršku EU projekta „Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama za saradnju između Vlade i organizacija civilnog društva u Crnoj Gori“ organizovalo je konsultacije sa predstavnicima nevladinih organizacije povodom izrade prve sektorske analize kojom će se utvrditi prioritetne oblasti za finansiranje djelovanja NVO u 2018. godini.

više...

Multimedija