Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  
10.11.2017

Izjava Danke Latković, rukovoditeljke Nacionalne kancelarije za saradnju s nevladinim organizacijama

Izjava Danke Latković, rukovoditeljke Nacionalne kancelarije za saradnju s nevladinim organizacijama

Rukovoditeljka Nacionalne kancelarije za saradnju s nevladinim organizacijama Danka Latković upoznala je javnost sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visini sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2018, koju je Vlada Crne Gore donijela na 47.sjednici, održanoj 2. novembra 2017. godine.04.04.2018.

Studijska posjeta institucijama Republike Hrvatske nadležnim za primjenu standarda finansiranja projekata i programa nevladinih organizacija iz javnih izvora

Studijska posjeta institucijama Republike Hrvatske nadležnim za  primjenu standarda finansiranja projekata i programa  nevladinih organizacija  iz javnih izvora

U okviru DEU Projekta Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama saradnje Vlade i nevladinih organizacija u Crnoj Gori, predstavnici Ministarstva javne uprave- Direktorata za državnu upravu, Direktorata za međunarodnu saradnju i programe pomoći i Nacionalne kancelarije za saradnju s nevladinim organizacijama, boravili su u Zagrebu od 26. do 30. marta u studijskoj posjeti, posvećenoj razmjeni iskustva u oblasti javnog finansiranja programa i projekata nevladinih organizacija.
Kancelarija


kancelarija
NK


kancelarija

kancelarija

 

Kancelarija


Aktuelnosti

20.04.2018.

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva: Javni konkurs ,,Sigurni i bezbjedni putevi za sve!''

Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva saobraćaja i pomorstva je objavila javni konkurs Sigurni i bezbjedni putevi za sve!

više...
12.04.2018.

Još nekoliko dana za prijavu kandidata za nezavisne procjenjivače

Ministarstvo javne uprave podsjeća zainteresovana lica da 14. aprila 2018. godine ističe rok za prijavu kandidata za listu nezavisnih procjenjivača za 2018. godinu.

više...
12.04.2018.

Javni poziv za konsultacije u postupku pripreme Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja je uputilo Javni poziv za konsultacije zaintetresovanima da se uključe u postupak pripreme Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama.

više...
12.04.2018.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o strukturnim mjerama, uređenju tržišta i državnoj pomoći u ribarstvu i akvakulturi

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja poziva zainteresovanu javnost da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos razmatranju Nacrta zakona o strukturnim mjerama, uređenju tržišta i državnoj pomoći u ribarstvu i akvakulturi.

više...
12.04.2018.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o industrijskim emisijama

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) je obavijestilo zainteresovanu javnost da pokreće Javnu raspravu o Nacrtu zakona o industrijskim emisijama.

više...

Multimedija