Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  
10.11.2017

Izjava Danke Latković, rukovoditeljke Nacionalne kancelarije za saradnju s nevladinim organizacijama

Izjava Danke Latković, rukovoditeljke Nacionalne kancelarije za saradnju s nevladinim organizacijama

Rukovoditeljka Nacionalne kancelarije za saradnju s nevladinim organizacijama Danka Latković upoznala je javnost sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visini sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2018, koju je Vlada Crne Gore donijela na 47.sjednici, održanoj 2. novembra 2017. godine.

Kancelarija


kancelarija
NK


kancelarija

kancelarija

 

Kancelarija


Aktuelnosti

19.06.2018.

Javna rasprava o Predlogu strategije zaštite od radona s akcionim planom za period 2019-2023. godine

Ministarstvo održivog razvoja i turizma je, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) pokrenulo javnu raspravu o Predlogu strategije zaštite od radona s akcionim planom za period 2019-2023. godine.

više...
19.06.2018.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje jednog/e kandidata/kinje za člana/icu Savjeta za brigu o licima s invaliditetom

Ministarstvo rada i socijalnog staranja je objavilo Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje jednog/e kandidata/kinje za člana/icu Savjeta za brigu o licima s invaliditetom.

više...
13.06.2018.

Ministarstvo zdravlja: Javni konkurs „Podrška preventivnim servisima i drugim prioritetnim aktivnostima u oblasti HIV/AIDS-a u skladu sa Nacionalnom strategijom za borbu protiv HIV/AIDS 2015-2020''

Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva zdravlja, objavila je Javni konkurs za prijavu projekata/ programa nevladinih organizacija „Podrška preventivnim servisima i drugim prioritetnim aktivnostima u oblasti HIV/AIDS-a u skladu sa Nacionalnom strategijom za borbu protiv HIV/AIDS 2015-2020''.

više...
13.06.2018.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga zakona o zaštiti od jonizujućih zračenja, radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbjednosti

Ministarstvo održivog razvoja i turizma je uputilo Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga zakona o zaštiti od jonizujućih zračenja, radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbjednosti.

više...
13.06.2018.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o kozmetičkim proizvodima

Ministarstvo zdravlja je uputilo Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o kozmetičkim proizvodima.

više...

Multimedija