Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  
16.11.2018

Odluka o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje proj

Vlada je na sjednici održanoj 15. novembra 2018. godine, na predlog Ministarstva javne uprave, donijela Odluku o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini.12.08.2019.

Izvještaj o realizaciji Strategije unapređenja podsticajnog okruženja za djelovanje NVO 2018-2020 za 2018. godinu

Izvještaj o realizaciji Strategije unapređenja podsticajnog okruženja za djelovanje NVO 2018-2020 za 2018. godinu

Ključna postignuća u prvoj godini realizacije Akcionog plana odnose se na unaprijeđen instutucionalni, pravni i finansijski okvir za saradnju organa državne uprave i NVO. Formiran je novi Savjet za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija, donesena je Uredba o izboru predstavnika NVO u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija, a nakon usvajanja pravnog okvira za finansiranje projekata i programa NVO iz državnog budžeta, pripremljeni su priručnik i smjernice za kvalitetniju implementaciju utvrđenih standarda javnog finansiranja.
MJU
 
Kancelarija

mju

kancelarija
NK

kancelarija
kancelarija

 

Kancelarija

 


Aktuelnosti

12.08.2019.

Izvještaj o realizaciji Strategije unapređenja podsticajnog okruženja za djelovanje NVO 2018-2020 za 2018. godinu

Ključna postignuća u prvoj godini realizacije Akcionog plana odnose se na unaprijeđen instutucionalni, pravni i finansijski okvir za saradnju organa državne uprave i NVO. Formiran je novi Savjet za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija, donesena je Uredba o izboru predstavnika NVO u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija, a nakon usvajanja pravnog okvira za finansiranje projekata i programa NVO iz državnog budžeta, pripremljeni su priručnik i smjernice za kvalitetniju implementaciju utvrđenih standarda javnog finansiranja.

više...
12.08.2019.

Izvještaj o primjeni Uredbe o izboru predstavnika NVO u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija u 2018. godini

Izvještaj o primjeni Uredbe o izboru predstavnika NVO u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija u 2018. godini pripremljen je u skladu sa novom Metodologijom za praćenje i izvještavanje o primjeni Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona i strategija.

više...
17.05.2019.

Održana V sjednica Savjeta za saradnju organa državne uprave i NVO

Održana V sjednica Savjeta za saradnju organa državne uprave i NVO

Peta sjednica Savjeta za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija, kojom je predsjedavala ministarka Suzana Pribilović, održana je danas u Podgorici.

više...
08.05.2019.

Održana četvrta obuka „Finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta''

Održana četvrta obuka „Finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta

Ministarstvo javne uprave je, u saradnji sa Upravom za kadrove i uz podršku DEU projekta „Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija'' organizovalo četvrtu obuku na temu „Finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta'', 7. maja 2019. godine u Podgorici.

više...
23.04.2019.

Odluka o raspodjeli sredstava za kofinansiranje projekata i programa NVO podržanih iz fondova Evropske unije za 2019. godinu

Na osnovu clana 32 Zakona o nevladinim organizacijama ("SI. list Crne Gore" br. 39/11 i 37/17), Uredbe o postupku i načinu kofinansiranja projekata i programa nevladinih organizacija podržanih iz fondova Evropske unije ("SI. list Crne Gore" br. 64/18), a u vezi sa Javnim konkursom

više...