Manja slova Veća slova RSS

>

Kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama preuzima ažuriranje online baze podataka o predstavnicima NVO u radnim grupama

Kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama preuzima ažuriranje online baze podataka o predstavnicima NVO u radnim grupama
Datum objave: 05.09.2016 07:51 | Autor: Kancelarija

Ispis Štampaj stranicu


U skladu sa mjerom 2.1.9.2  iz Akcionog plana za Poglavlje 23- redovno izvještavati o učešću predstavnika NVO u radu radnih grupa koje formiraju državni organi i organi lokalne uprave, organizovanim javnim raspravama i okruglim stolovima za nacrte zakona  potrebno je ažurirati podatke o: broju predstavnika NVO u radnim tijelima za izradu antikorupcijskih zakona, broju održanih javnih rasprava i okruglih stolova prema indikatoru rezultata, dok bi prema prema indikatoru uticaja trebalo ostvariti povećan stepen uključenosti predstavnika NVO u rad radnih grupa koje formiraju državni organi.

U okviru projekta ''I civilno društvo odlučuje!'' koji je finansirala Evropska unija u okviru Civil society facility programme, Resursni centar Centar za razvoj nevladinih organizacija kreirao je online  bazu podataka o predstavnicima  NVO u radnim grupama.

CRNVO je projekat realizovao u partnerstvu sa Mrežom instituta i škola za javnu upravu u centralnoj i istočnoj Evropi (NISPAcee) i NVO Bonum.

Kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama, kao saradnik na projektu, a u skladu sa ugovorom između CRNVO-a i DEU u Crnoj Gori, dužna je preuzeti bazu i nastaviti ažuriranje podataka.

Cilj kreiranja i održavanja ove baze je realizacija pomenute mjere, te doprinos transparentnosti izbornog procesa predstavnika/ca organizacija civilnog društva u radnim grupama i drugim radnim tijelima formiranih od strane organa državne uprave, u skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija.

Baza je dostupna na linku http://www.radnegrupenvo.me/

CRNVO je kreirao bazu s ciljem podsticanja komunikacije između predstavnika/ca organizacija civilnog društva koji su članovi/ce radnih grupa i drugih radnih tijela i drugih organizacija civilnog društva i građana koji su zainteresovani da dobijaju pravovremene informacije o odgovarajućim fazama i rezultatima rada radne grupe, da daju komentare i preporuke za poboljšanja učinkovitosti i djelotvornosti njegova rada i dizajniranja javnih politika.

KANCELARIJA ZA SARADNJU S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA