Manja slova Veća slova RSS

>

Nova web struktura Kancelarije za saradnju s nevladinim organizacijama

Datum objave: 05.09.2016 08:00 | Autor: Kancelarija

Ispis Štampaj stranicu


U cilju realizacije jedne od mjera iz Akcionog Plana za Poglavlje 23 i stvaranja IT uslova za realizaciju niza mjera iz pomenutog i Akcionog plana Startegije razvoja NVO u Crnoj Gori 2014- 2016, uz podršku Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije, Službe za odnose sa javnošću i podršku Delegacije EU u Crnoj Gori kroz projekat Tehničke podrške razvoju institucionalnih mehanizama saradnje Vlade i NVO u Crnoj Gori, izrađena je nova web struktura internet prezentacije Kancelarije.

Prioritetni sadržaji koji su postavljeni odnose se na informacije i mjere u vezi sa AP za Poglavlje 23, i to:

2.1.9.4- Promovisanje izvještaja relevantnih NVO koje se bave pitanjima korupcije i antikorupcijskim aktivnostima;

13- Izrada baze podataka o predstavnicima nevladinog sektora uključenih u rad radnih grupa koje formiraju državni organi.

Izrađena baza podataka dostupna je na web portal Kancelarije preko banera. Online bazu podataka je, u okviru EU projekta, na kojem je Kancelarija bila saradnik, izradio  Resursni centar Centar za razvoj nevladinih organizacija.

Do sada,  Kancelarija je o predstavnicima NVO u radnim i drugim grupama,  izvještavala u okviru mjere 2.1.9.2. navođenjem linkova sa javnim pozivima za predlaganje kandidata, listama kandidata, rješenjima ili informacijama o obrazovanju grupa, a na osnovu podataka koji su objavljeni na internet stranicama državnih organa u određenom izvještajnom periodu.

U okviru rubrika AP 23- saradnja sa NVO i AP 23- NVO izvještaji biće ažurirani svi relevantni podaci koji se odnose na realizaciju aktivnosti predviđenih Akcionim planom u dijelu koji se odnosi na međusektorsku saradnju, ali i aktivnosti iz ostalih podoblasti Akcionog plana za čije izvještavanje i promociju je zadužena Kancelarija.

KANCELARIJA ZA SARADNJU S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA