Manja slova Veća slova RSS

>

Web platforma NVOinfo- www.nvoinfo.me

Web platforma NVOinfo- www.nvoinfo.me
Datum objave: 12.10.2017 09:35 | Autor: Kancelarija

Ispis Štampaj stranicu


Obavještavamo zainteresovanu javnost da je pokrenuta web platforma NVOinfo- www.nvoinfo.me.

Ova baza podataka izrađena je u okviru DEU projekta ,,Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama saradnje Vlade i NVO u Crnoj Gori”.  
                 
NVOinfo je namijenjena nevladinim organizacjama, koje žele bez posrednika, na dobrovoljnoj osnovi, da predstave svoju organizaciju i promovišu svoju misiju i profesionalnu praksu.
NVOinfo je namijenjena organima državne uprave koji traže među nevladinim organizacijama partnere za kvalitetno i uspješno kreiranje, primjenu, praćenje i procjenu javnih politika. 

Baza će biti korisna za lakše nalaženje potencijalnih partnera za realizaciju aktivnosti, kampanja i projekata, istraživanje kapaciteta i predstavljanje iskustva u određenim poljima djelovanja.
Jačanje međusektorske saradnje putem intezivnije komunikacije i boljeg upoznavanja ključno je za međusektorsko povjerenje, otvaranje prilika za saradnju i ostvarivanje boljih zajedničkih rezultata.

U prvoj fazi kreiranja baze, tokom januara 2017. godine, 200 nevladinih organizacija je dostavilo sljedeće podatke:  broj rješenja, datum rješenja, datum osnivanja, ovlašćeno lice, broj telefona, e-mail adresa, ciljna grupa, misija organizacije, vizija organizacije, ciljevi organizacije, web/facebook/twitter stranica.
Baza, pored pobrojanih, sadrži i javno dostupne podatke iz Registra nevladinih organizacija, koje vodi Ministarstvo javne uprave, te polja za postavljanje statuta i finansijskih i drugih izvještaja NVO i publikacija. 
U okviru rubrike ,,Mapa” baza se može pretražiti uz pomoć tri kategorije: naziv organizacije, djelatnost i lokacija. Rubrika ,,Novosti/Vijesti” sadrži aktuelne vijesti iz civilnog sektora, dok se u okviru rubrika ,,Resursi i partnerstva” i ,,Volontiranje/Stažiranje” mogu objaviti pozivi nevladinih orgaizacija građanima i drugim organizacijama/institucijama za uspostavljanje saradnje i zajedničko djelovanje. 

Unošenje i ažuriranje podataka biće odgovornost nevladine organizacije, koja će, za tu svrhu, dobiti  korisnički nalog i lozinku.  
Za dobijanje korisničkog naloga i lozinke, kao i upustva za uređivanje naloga kontaktirajte nas putem e-mail adrese kontakt@nvoinfo.me.


NACIONALNA KANCELARIJA ZA SARADNJU S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I TIM DEU PROJEKTA ,,TEHNIČKA PODRŠKA RAZVOJU INSTITUCIONALNIH MEHANIZAMA SARADNJE VLADE I NVO U CRNOJ GORI’’