Manja slova Veća slova RSS

>

Održana četvrta obuka „Finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta''

Održana četvrta obuka „Finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta
Datum objave: 08.05.2019 07:08 | Autor: MJU

Ispis Štampaj stranicu


Direkcija   Direkcija

Ministarstvo javne uprave je, u saradnji sa Upravom za kadrove i uz podršku DEU projekta „Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija'' organizovalo četvrtu obuku na temu „Finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta'', 7. maja 2019. godine u Podgorici. 

Program obuke je kompatibilan preporukama Savjeta za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija, definisanim u cilju efikasnije primjene Zakona o nevladinim organizacijama (Službeni list Crne Gore, br. 39/11 i 37/17) i predstavlja realizaciju aktivnosti 3.5. Akcionog plana Strategije unapređenja podsticajnog okruženja za djelovanje NVO 2018- 2020. 

Obuka je namijenjena državnim službenicima, uključenim u poslove programiranja i raspodjele sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta. 

Ciljevi ove obuke su: povećati znanja i vještine državnih službenika za programiranje prioriteta i visine sredstava za finansiranje projekata i programa NVO, unaprijediti kvalitet sektorskih analiza i konsultacija sa NVO o prioritetima finansiranja, poboljšati kvalitet javnih konkursa i poboljšati kvalitet rezultata monitoringa realizacije odobrenih NVO projekata i programa 

Učesnicima su detaljnije predstavljena ključna pravila za uspješno programiranje prioriteta i visine sredstava za finansiranje projekata i programa NVO (izradu sektorskih analiza), uloga i nadležnosti komisija za raspodjelu sredstava i nezavisnih procjenjivača. Date su i smjernice za kvalitetnu i pravovremenu pripremu javnog konkursa za raspodjelu sredstava i odluke o raspodjeli sredstava, te za sačinjavanje ugovora o načinu isplate i korišćenja sredstava, izvještavanju i nadzoru nad realizacijom projekta, odnosno programa. 

Predavači na obuci su bili Marija Janković, samostalna savjetnica u Direkciji za saradnju s nevladinim organizacijama i Aleksandra Crvenica, konsultantkinja. 

Obuci su prisustvovali službenici: Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva saobraćaja i pomorstva, Ministarstva pravde, Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ministarstva zdravlja i Ministarstva nauke. 

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE