>

Приручник за примјену правног оквира за финансирање пројеката/ програма невладиних организацijа из јавних извора

Приручник за примјену правног оквира за финансирање пројеката/ програма невладиних организацijа из јавних извора
Датум објаве: 18.05.2018 14:47 | Аутор: Национална канцеларија

Испис Штампај страницу


Министарство јавне управе/ Национална канцеларија за сарадњу с невладиним организацијама, уз подршку ДЕУ пројекта ,,Техничка подршка развоју институционалних механизама сарадње Владе и невладиних организација у Црној Гори’’, припремило је  прво онлине издање  Приручника за примјену правног оквира за финансирање пројеката/ програма невладиних организацijа из јавних извора, са циљем да омогући боље разумијевање одредби Закона о невладиним организацијама, Уредбе о финансирању пројеката и програма невладиних организација у областима од јавног интереса и Правилника о садржају јавног конкурса за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација и изгледу и садржају пријаве на јавни конкурс,  које се односе на нови модел финансијске подршке пројектима и програмима невладиних организација из јавних извора. 

Кључна новина у законодавном оквиру односи се на комбиновани модел финансирања пројеката и програма НВО-а, којег с једне стране обиљежава дјелимична централизација програмирања области од јавног интереса и висине средстава за реализацију пројеката/програма у тим областима, што је у надлежности  Владе и Министарства јавне управе (уз активно учешће и допринос министарстава кроз израду секторских анализа и консултације са НВО) и с друге стране децентрализација расподјеле средстава за поменуте пројекте, односно програме на министарства која треба да у потпуности преузму одговорност за припрему и реализацију конкурса за финансирање пројекта и програма НВО у областима од јавног интереса у њиховој надлежности. 

Очекује се да ће министарства надлежна за имплементацију појединих јавних политика, као најбољи познаваоци стања у одређеној области, моћи да одреде у којим сегментима су НВО пожељни, квалификовани и незаобилазни партнери у реализацији стратешких циљева предвиђених тим политикама. Осим тога, министарства треба да преузму одговорност за праћење реализације финансираних пројеката и програма, те успјешности достизања планираних резултата.  

Приручник је намијењен органима државне управе, односно службеницима задуженим за припрему и реализацију конкурса за расподјелу средстава за пројекте, односно програме невладиних организација у министарствима надлежним за области које Влада Црне Горе, у складу са Законом о невладиним организацијама, на годишњем нивоу утврди као приоритетне са становишта јавног интереса.
Међутим, Приручник има и значајну вриједност и корист за невладине организације као могуће учеснике конкурса, јер садржи низ образаца као и објашњења, која им могу олакшати разумијевање новог модела, али и процеса пријављивања пројекта, достављања неопходних података и докумената, те повезивање пројекта са циљевима стратешких докумената који буду преточени и разрађени у конкурсима. 

Министарство јавне управе, поред тога сто је  задужено за координирање процеса утврђивања области од јавног интереса и висине средстава за пројекте и програме НВО у њима, и за едукацију службеника у министарствима укљученим у процес израде секторских анализа, спровођење конкурса, расподјелу средстава и извјештавање о њиховој реализацији, задужено је и за праћење примјене Стратегије унапрјеђења подстицајног окружења за дјеловање НВО 2018-2020, чијим је Акционим планом предвиђена израда овог Приручника.

Приручник са обрасцима можете преузети овдје

ПРЕГЛЕД ОБРАЗАЦА:Министарство јавне управе/ Национална канцеларија за сарадњу с невладиним организацијама