>

Одржане радионице ,,Бодовање пројеката и програма НВО пријављених на конкурсе органа државне управе''

Одржане радионице ,,Бодовање пројеката и програма НВО пријављених на конкурсе органа државне управе
Датум објаве: 08.06.2018 13:48 | Аутор: Национална канцеларија

Испис Штампај страницу


Министарство јавне управе/ Национална канцеларија за сарадњу с невладиним организацијама и тим ДЕУ пројекта ,,Техничка подршка развоју институционалних механизама сарадње Владе и невладиних организација у Црној Гори’’, организовали су двије једнодневне радионице на тему ,,Бодовање пројеката и програма НВО пријављених на конкурсе органа државне управе'', у Подгорици, 6. и 7. јуна 2018. године.

Радионице представљају наставак активности реализованих у оквиру поменутог пројекта, усмјереним на јачање капацитета свих учесника процеса програмирања и расподјеле средстава за пројекте и програме невладиних организација из државног буџета, у складу са Законом о невладиним организацијама (Службени лист Црне Горе, број 37/17).
Обуке о ,,Бодовању пројеката и програма НВО пријављених на конкурсе органа државне управе'' намијење су независним процјењивачима са Листе коју је за 2018. годину утврдило Министарство јавне управе, а истима су присуствовали и чланови комсија за расподјелу средстава из министарстава, ради бољег разумијевања одвојених, али комплементарних улога процјењивача и чланова комисија у процесу доношења одлука о расподјели.

Радионице је пратило 25 независних процјењивача, од којих десет њих путем видео линка, и 20 представника комисија за расподјелу.

Обука је омогућила упознавање са важећим правним оквиром за финансирање пројеката/ програма невладиних организацijа из јавних извора: Законом о измјенама и допунама Закона о НВО (Службени лист ЦГ, бр. 37/17) и Уредбом о финансирању пројеката и програма НВО у областима од јавног интереса (Службени лист ЦГ, бр. 13/18), те Правилником о садржају јавног конкурса за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација и изгледу и садржају пријаве на јавни конкурс (Службени лист ЦГ, бр. 14/18), а детаљно су расправљени и објашњени:

поступак и кораци одабира пројеката/програма пријављених на јавне конкурсе државних органа,
критеријуми и мјерила за оцјењивање тих пријава, у складу са поменутим прописима и
модели бодовања појединих критеријума и начин давања образложења појединих бодова.

Учесницима је представљен и нацрт Смјерница за независне процјењиваче пројеката НВО пријављених на конкурсе органа државне управе, које садрже сет препорука и појашњења критеријума и начина бодовања пројеката/програма, утемељених на примјерима добре праксе процјењивања пројеката у државама ЕУ. Такође, сврха Смјерница је да да упуства за транспарентно и уједначено процес одабира пројеката/програма НВО-а на једном јавном конкурсу. Израда Смјерница је предвиђена и као мјера Акционог плана за имплементацију Стратегије унапређења подстицајног окружења за дјеловање НВО 2018–2020.

Кроз практичан рад објашњени су кораци одабира пројекта/програма: 
примање и регистрација пројеката и програма, 
административна процјена примљених пројеката и програма, 
процјена пројеката и програма према критеријумима и
доношење одлуке о одабиру.

Прописани критеријуми и мјерила са јасно дефинисаним максималним бројем бодова су поступно обрађени, користећи листу помоћних питања за бодовање сваког критеријума и препоручене моделе додјеле бодова. Фокус рада је био на постпуку квантификовања образложења и коментара о пријавама пројеката/програма на начин да сви процјењивачи примјењују исте стандарде за оцјењивање пројеката, односно програма.

Према ријечима учесника, радионица је била врло успјешна и дјелотворна, те је размијењен велики број конкретних предлога и информација у циљу унапрјеђења праксе процјењивања пројеката/програма и предложених модела додјељивања бодова.

Предавач на радионицама је био Роберт Бабић, стручњак за поступке процјене пројеката, ангажован у оквиру Пројекта техничке подршке. 


НАЦИОНАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ С НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

НК     НК    

НК     НК