>

Одржане двије обуке „Од секторских анализа до дефинисања приоритета за финансирање пројеката и програма невладиних организација из државног буџета“

Одржане двије обуке „Од секторских анализа до дефинисања приоритета за финансирање пројеката и програма невладиних организација из државног буџета“
Датум објаве: 09.07.2018 13:05 | Аутор: Национална канцеларија

Испис Штампај страницу


НК

Министарство јавне управе/ Национална канцеларија за сарадњу с невладиним организацијама, тим ДЕУ пројекта ,,Техничка подршка развоју институционалних механизама сарадње Владе и невладиних организација у Црној Гори’’ и Управа за кадрове организовали су двије једнодневне обуке на тему: „Од секторских анализа до дефинисања приоритета за финансирање пројеката и програма невладиних организација из државног буџета“ и  то  4. и 5. јула 2018. године у Подгорици.

Полазећи од разлога за финансирање пројеката и програма невладиних организација и бенефита укључивања капацитета организација цивилног друштва у рјешавање проблема заједнице-задовољавања потреба одређених циљних група, представљен је важећи нормативни оквир као темељ за успостављање тог облика међусекторског партнерства у Црној Гори.

Радионице су организоване као подршка припреми програмирања приоритетних области и висине средстава за финансирање пројеката, односно програма невладиних организација у 2019. години. Учесницима обуке представљена су искуства из прве године примјене централизованог програмирања, те укрштањем истих са стандардима и примјерима добре праксе у реализацији поменутог процеса издвојене су препоруке за унапрјеђење квалитета секторских анализа, а самим тим и припеме конкурса у наредној години.

Циљеви радионице су били:
о Повећати знања и вјештине државних службеника  за програмирање приоритета за финансирање пројеката и програма  НВО у 2019. години,
о Унаприједити квалитет секторских анализа, те консултација са НВО о приоритетима финансирања и
о Побољшати квалитет конкурса у 2019. години.

Полазници су дискутовали о анализи проблема, елементима које би таква анализа требало да обухвати како би препознати проблем био оцијењен као приоритетан за рјешавање, као и о дефинисању заинтересованих актера- припадника једне заједнице, који имају интерес када је у питању рјешавање одређеног проблема пактичне политике, односно сви они на који утичу и на које би утицао избор препознатих рјешења. Истакнут је и значај правовременог планирања кадровских капацитета за обављање сложених и одговорних послова везаних за примјену Закона о невладиним организацијама (Службени лист Црне Горе, бр. 39/11 и 37/17) и пратећих подзаконских аката.

Представљени су примјери добрих формулација у дефинисању стратешких циљева чијем остварењу могу допринијети невладине организације, као и одређивању начина њиховог доприноса и мјерења истог помоћу индикатора који имају СМАРТ карактеристике. 

Стандарди јавног консултовања, те комбиновање више метода укључивања НВО сектора у дефинисање приоритетних области од јавног интереса и висине средстава, потребних за достизање постављених циљева у тим областима, представљени су као концепт који би требало досљедно примјењивати како би убудуће политике имале неоходну подршку и као извор нових идеја, информација и података од значаја за сврсисходније програмирање и квалитетан приступ рјешавању стратешких мјера и активности.

Полазници су радионицу оцијенили као успјешну, те су истакли да им је велики број конкретних и јасних информација, те практичан рад од посебног значаја и поуздан оријентир за сачињавање секторских анализа, али и за разумијевање свих наредних фаза у примјени децентрализованог модела расподјеле средстава за пројекте и програме НВО из државног буџета.

Имајући у виду комплексност наведених обавеза, Министарство јавне управе и тим ЕУ пројекта техничке подршке и даље ће обезбјеђивати стручну помоћ у реализацији истих.

Обукама су присуствовалу службеници/-ице из: Министарства јавне управе (4), Министарства финансија (2), Министарства правде (3), Министарства здравља (5), Министарства културе (4), Министарства економије (2), Министарства просвјете (2), Министарства за људска и мањинска права (6), Министарства рада и социјалног старања (4), Министарства одрживог развоја и туризма (2), Министарства саобраћаја и поморства (2). 

Предавачи на радионици су били Игор Видачак, лидер ДЕУ пројекта техничке подршке и Марија Јанковић, самостална савјетница ИИИ у Националној канцеларији за сарадњу с невладиним организацијама.

НАЦИОНАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ С НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

НК  НК