>

Одржана обука ,,Финансирање пројеката и програма невладиних организација из државног буџета''

Одржана обука ,,Финансирање пројеката и програма невладиних организација из државног буџета
Датум објаве: 14.02.2019 11:45 | Аутор: МЈУ

Испис Штампај страницу


Министарство јавне управе је, у сарадњи са Управом за кадрове и уз подршку ДЕУ пројекта ,,Техничка подршка развоју институционалних механизама сарадње органа државне управе и невладиних организација'' организовало једнодневну радионицу на тему ,,Финансирање пројеката и програма невладиних организација из државног буџета'', 13. фебруара 2019. године у Подгорици.

Програм обуке је компатибилан препорукама Савјета за сарадњу органа државне управе и невладиних организација, дефинисаним у циљу ефикасније примјене Закона о невладиним организацијама (Службени лист Црне Горе, бр. 39/11 и 37/17) и представља реализацију активности 3.5. Акционог плана Стратегије унапређења подстицајног окружења за дјеловање НВО 2018- 2020.

Обука је намијењена државним службеницима, укљученим у послове програмирања и расподјеле средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација из државног буџета.

Циљеви ове обуке су:
Повећати знања и вјештине државних службеника  за програмирање приоритета и висине средстава за финансирање  пројеката и програма  НВО 
Унаприједити квалитет секторских анализа и консултација са НВО о приоритетима финансирања
Побољшати квалитет јавних конкурса 
Побољшати квалитет резултата мониторинга реализације одобрених НВО пројеката и програма 

Учесницима су детаљније представљена кључна правила за успјешно програмирање приоритета и висине средстава за финансирање пројеката и програма НВО (израду секторских анализа),  улога и надлежности комисија за расподјелу средстава  и независних процјењивача. Дате су и  смјернице за квалитетну и правовремену припрему јавног конкурса за расподјелу средстава и одлуке о расподјели средстава, те за сачињавање уговора о начину исплате и коришћења средстава, извјештавању и надзору над реализацијом пројекта, односно програма. На крају обуке, учесницима су представљени примјери добре праксе у односу на реализацију мониторинга одобрених пројеката и програма.
Кроз практичан рад и проактивну комуниакцију размијењена су искуства и научене лекције из претходног периода примјене Закона о невалдиним организацијама и подзаконских аката.

Предавачи на обуци су били Марија Јанковић, самостална савјетница И у Дирекцији за сарадњу с невладиним организацијама и Милош Марковић, консултант.

Обуци је присуствовало 15 службеника/ица органа управе. Ово је прва, од пет једнодневних обука планираних у 2019. години.

МИНИСТАРСТВО ЈАВНЕ УПРАВЕ


НК   НК