РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ

23.09.2016.

СПЕЦИФИЧНЕ ОБУКЕ ЗАПОШЉЕНИХ У КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА САРАДЊУ С НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

У оквиру пројекта техничке подршке развоју институционалних механизама сарадње Владе и невладиних организација у Црној Гори, 20. и 22. септембра 2016. године, одржане су двије радионице за запошљене у Канцеларији за сарадњу с невладиним организацијама, на сљедеће теме: „Увод у јавне политике“ и „Мониторинг и евалуација јавних политика“. Организатор и предавач био је Игор Видачак, руководилац пројектог тима.

20.09.2016.

Аналитичка подлога за израду нове Стратегије и Акционог плана за развој НВО

Аналитичка подлога за израду нове Стратегије и Акционог плана за развој НВО

У оквиру ДЕУ Пројекта техничке подршке развоју институционалних механизама сарадње Владе и НВО у Црној Гори, Игор Видачак, руководилац Пројекта, и Драган Голубовић, ангажовани експерт у овој области, израдили су почетни радни документ за разматрање са заинтересованим актерима и члановима Радне групе задужене за припрему Предлога стратегије развоја невладиних организација 2017-2020. године.