REALIZOVANE AKTIVNOSTI

08.05.2019.

Održana četvrta obuka „Finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta''

Održana četvrta obuka „Finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta Ministarstvo javne uprave je, u saradnji sa Upravom za kadrove i uz podršku DEU projekta „Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija'' organizovalo četvrtu obuku na temu „Finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta'', 7. maja 2019. godine u Podgorici.

21.03.2019.

Održana druga obuka ,,Finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta''

Održana druga obuka ,,Finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta

Ministarstvo javne uprave je, u saradnji sa Upravom za kadrove i uz podršku DEU projekta ,,Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija'' organizovalo drugu od pet planiranih obuka na temu ,,Finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta''.

06.03.2019.

Održana radionica „Efikasno izvještavanje o realizaciji Akcionog plana Strategije unapređenja podsticajnog okruženja za djelovanje NVO 2018- 2020“

Održana radionica „Efikasno izvještavanje o realizaciji Akcionog plana Strategije unapređenja podsticajnog okruženja za djelovanje NVO 2018- 2020“

U saradnji Ministarstva javne uprave i projekta ,,Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama saradnje organa državne uprave i NVO’’ održana je radionica „Efikasno izvještavanje o realizaciji Akcionog plana Strategije unapređenja podsticajnog okruženja za djelovanje NVO 2018- 2020“,

04.03.2019.

Održana radionica „Bodovanje projekata/programa nevladinih organizacija prijavljenih na konkurse organa državne uprave“

Održana radionica „Bodovanje projekata/programa nevladinih organizacija prijavljenih na konkurse organa državne uprave“

Ministarstvo javne uprave i tim projekta ,,Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama saradnje organa državne uprave i NVO’’ organizovali su radionicu „Bodovanje projekata/programa nevladinih organizacija prijavljenih na konkurse organa državne uprave“

28.02.2019.

Održana obuka „Pravila upravljanja EU fondovima – Upravljanje projektnim ciklusom“

Održana obuka „Pravila upravljanja EU fondovima – Upravljanje projektnim ciklusom“

U okviru projekta ,,Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama saradnje organa državne uprave i NVO’’ održana je radionica „Pravila upravljanja EU fondovima – Upravljanje projektnim ciklusom“ 26. i 27. februara 2019. godine u Petrovcu.

14.02.2019.

Održana obuka ,,Finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta''

Održana obuka ,,Finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta

Ministarstvo javne uprave je, u saradnji sa Upravom za kadrove i uz podršku DEU projekta ,,Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija'' organizovalo jednodnevnu radionicu na temu ,,Finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta''

25.09.2018.

Javni poziv za učešće na treningu za trenere iz oblasti konsultovanja javnosti u procesima izrade javnih politika

Javni poziv za učešće na treningu za trenere iz oblasti konsultovanja javnosti u procesima izrade javnih politika

Objavljen je Javni poziv za sve državne službenike i službenike lokalnih samouprava, profesore univerziteta, predstavnike nevladinog sektora, kao i sva zainteresovana lica koja posjeduju znanja i vještine potrebne za predavača, da se prijave za učešće na treningu za trenere iz oblasti konsultovanja javnosti u procesima izrade javnih politika.

09.07.2018.

Održane dvije obuke „Od sektorskih analiza do definisanja prioriteta za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta“

Održane dvije obuke „Od sektorskih analiza do definisanja prioriteta za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta“

Ministarstvo javne uprave/ Nacionalna kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama, tim DEU projekta ,,Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama saradnje Vlade i nevladinih organizacija u Crnoj Gori’’ i Uprava za kadrove organizovali su dvije jednodnevne obuke na temu: „Od sektorskih analiza do definisanja prioriteta za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta“

08.06.2018.

Održane radionice ,,Bodovanje projekata i programa NVO prijavljenih na konkurse organa državne uprave''

Održane radionice ,,Bodovanje projekata i programa NVO prijavljenih na konkurse organa državne uprave

Ministarstvo javne uprave/ Nacionalna kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama i tim DEU projekta ,,Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama saradnje Vlade i nevladinih organizacija u Crnoj Gori’’, organizovali su dvije jednodnevne radionice na temu ,,Bodovanje projekata i programa NVO prijavljenih na konkurse organa državne uprave''.

18.05.2018.

Priručnik za primjenu pravnog okvira za finansiranje projekata/ programa nevladinih organizacija iz javnih izvora

Priručnik za primjenu pravnog okvira za finansiranje projekata/ programa nevladinih organizacija iz javnih izvora

Ministarstvo javne uprave/ Nacionalna kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama, uz podršku DEU projekta ,,Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama saradnje Vlade i nevladinih organizacija u Crnoj Gori’’, pripremilo je prvo online izdanje Priručnika za primjenu pravnog okvira za finansiranje projekata/ programa nevladinih organizacija iz javnih izvora.