Na osnovu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva javne uprave, u Direkciji za saradnju s nevladinim organizacijama, sistematizovano je četiri radna mjesta, odnosno pet izvršilaca.

Načelnik/ica

Samostalni savjetnik I

Samostalni savjetnik III (2 izvršioca)

Viši savjetnik III