На основу Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Министарства јавне управе, у Дирекцији за сарадњу с невладиним организацијама, систематизовано је четири радна мјеста, односно пет извршилаца.

Начелник/ица

Самостални савјетник И

Самостални савјетник ИИИ (2 извршиоца)

Виши савјетник ИИИ