Manja slova Veća slova RSS

Akcioni plan za Pregovaračko poglavlje 23- Pravosuđe i temeljna prava

Akcioni plan za Pregovaračko poglavlje 23 pokriva 3 podoblasti: Pravosuđe, Borbu protiv korupcije i Temeljna prava. Akcioni plan ima i četvrtu oblast – saradnja s nevladinim sektorom.

U okviru oblasti koja se odnosi na saradnju sa NVO, Akcionim planom su definisani sljedeći ciljevi:

1. Unaprijeđen zakonski i strateški okvir za rad i djelovanje NVO u državi

2. Unaprijeđen institucionalni okvir za saradnju sa civilnim sektorom

3. Unaprjeđenje administrativnih kapaciteta za saradnju sa civilnim društvom

Za svaku oblast definisano je ukupno 16  aktivnosti, o čijoj se realizaciji izvještava polugodišnje.

Rukovoditeljka Kancelarije, Danka Latković, zadužena je za koordiniranje realizacije propisanih mjera i izvještavanja o istima. 


Treći polugodišnji izvještaj  o realizaciji Akcionog plana za  23. pregovaračko poglavlje za period januar- jun 2016- ovdje

Četvrti polugodišnji izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 23. pregovaračko poglavlje za period jul- decembar 2016- ovdje.

Peti polugodišnji izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 23. pregovaračko poglavlje za period januar- jun 2017- ovdje.

Šesti polugodišnji izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 23. pregovaračko poglavlje za period jul- decembar 2017- ovdje

Sedmi polugodišnji izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 23. pregovaračko poglavlje za period januar- jun 2018- ovdje