Мања слова Већа слова РСС

Акциони план за Преговарачко поглавље 23- Правосуђе и темељна права

Акциони план за Преговарачко поглавље 23 покрива 3 подобласти: Правосуђе, Борбу против корупције и Темељна права. Акциони план има и четврту област – сарадња с невладиним сектором.

У оквиру области која се односи на сарадњу са НВО, Акционим планом су дефинисани сљедећи циљеви:

1. Унапријеђен законски и стратешки оквир за рад и дјеловање НВО у држави

2. Унапријеђен институционални оквир за сарадњу са цивилним сектором

3. Унапрјеђење административних капацитета за сарадњу са цивилним друштвом

За сваку област дефинисано је укупно 16  активности, о чијој се реализацији извјештава полугодишње.

Руководитељка Канцеларије, Данка Латковић, задужена је за координирање реализације прописаних мјера и извјештавања о истима. 


Трећи полугодишњи извјештај  о реализацији Акционог плана за  23. преговарачко поглавље за период јануар- јун 2016- овдје

Четврти полугодишњи извјештај о реализацији Акционог плана за 23. преговарачко поглавље за период јул- децембар 2016- овдје.

Пети полугодишњи извјештај о реализацији Акционог плана за 23. преговарачко поглавље за период јануар- јун 2017- овдје.

Шести полугодишњи извјештај о реализацији Акционог плана за 23. преговарачко поглавље за период јул- децембар 2017- овдје

Седми полугодишњи извјештај о реализацији Акционог плана за 23. преговарачко поглавље за период јануар- јун 2018- овдје