Manja slova Veća slova RSS
Javne rasprave

10.07.2018.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o mirnom rješavanju radnih sporova

Ministarstvo rada i socijalnog staranja je dalo na javnu raspravu Nacrt zakona o mirnom rješavanju radnih sporova i uputilo Javni poziv organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima,da se uključe u javnu jaspravu i daju svoj doprinos u razmatranju pomenutog propisa.

26.06.2018.

Javna rasprava o Nacrtu Strategije razvoja mikro, malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori 2018-2022. godine i Okvirnom akcionom planu

Ministarstvo ekonomije je uputilo Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Strategije razvoja mikro, malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori 2018-2022. godine, sa Okvirnim akcionim planom.

19.06.2018.

Javna rasprava o Predlogu strategije zaštite od radona s akcionim planom za period 2019-2023. godine

Ministarstvo održivog razvoja i turizma je, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) pokrenulo javnu raspravu o Predlogu strategije zaštite od radona s akcionim planom za period 2019-2023. godine.

13.06.2018.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o kozmetičkim proizvodima

Ministarstvo zdravlja je uputilo Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o kozmetičkim proizvodima.

13.06.2018.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o putevima

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva je pokrenulo javnu raspravu o Nacrtu zakona o putevima.

13.06.2018.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti

Ministarstvo pravde je objavilo Javni poziv na javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti.

05.06.2018.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o upisu brodova i plutajućih objekata i stvarnim pravima na brodovima

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) pokrenulo je javnu raspravu o Nacrtu zakona o upisu brodova i plutajućih objekata i stvarnim pravima na brodovima.

04.06.2018.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnoj policiji

Na osnovu člana 11 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 12/12) Ministarstvo javne uprave je pokrenulo Javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnoj policiji.

04.06.2018.

Javna rasprava o Prijedlogu zakona o akademskom integritetu

Na osnovu člana 11 stav 1 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 12/12), Ministarstvo prosvjete je uputilo Javni poziv stručnoj i laičkoj javnosti za učešće u javnoj raspravi o Prijedlogu zakona o akademskom integritetu.

04.06.2018.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti kulturnih dobara

Ministarstvo kulture je dalo na javnu raspravu Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti kulturnih dobara.