Мања слова Већа слова РСС
Јавне расправе

10.07.2018.

Јавна расправа о Нацрту закона о мирном рјешавању радних спорова

Министарство рада и социјалног старања је дало на јавну расправу Нацрт закона о мирном рјешавању радних спорова и упутило Јавни позив органима, организацијама, удружењима и појединцима,да се укључе у јавну јасправу и дају свој допринос у разматрању поменутог прописа.

26.06.2018.

Јавна расправа о Нацрту Стратегије развоја микро, малих и средњих предузећа у Црној Гори 2018-2022. године и Оквирном акционом плану

Министарство економије је упутило Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Стратегије развоја микро, малих и средњих предузећа у Црној Гори 2018-2022. године, са Оквирним акционим планом.

19.06.2018.

Јавна расправа о Предлогу стратегије заштите од радона с акционим планом за период 2019-2023. године

Министарство одрживог развоја и туризма је, у складу са Уредбом о поступку и начину спровођења јавне расправе у припреми закона (“Службени лист Црне Горе”, број 12/12) покренуло јавну расправу о Предлогу стратегије заштите од радона с акционим планом за период 2019-2023. године.

13.06.2018.

Јавна расправа о Нацрту закона о козметичким производима

Министарство здравља је упутило Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о козметичким производима.

13.06.2018.

Јавна расправа о Нацрту закона о путевима

Министарство саобраћаја и поморства је покренуло јавну расправу о Нацрту закона о путевима.

13.06.2018.

Јавна расправа о Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о извршењу казни затвора, новчане казне и мјера безбједности

Министарство правде је објавило Јавни позив на јавну расправу о Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о извршењу казни затвора, новчане казне и мјера безбједности.

05.06.2018.

Јавна расправа о Нацрту закона о упису бродова и плутајућих објеката и стварним правима на бродовима

Министарство саобраћаја и поморства, у складу са Уредбом о поступку и начину спровођења јавне расправе у припреми закона (“Службени лист Црне Горе”, број 12/12) покренуло је јавну расправу о Нацрту закона о упису бродова и плутајућих објеката и стварним правима на бродовима.

04.06.2018.

Јавна расправа о Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о комуналној полицији

На основу члана 11 Уредбе о поступку и начину спровођења јавне расправе у припреми закона („Службени лист ЦГ“, број 12/12) Министарство јавне управе је покренуло Јавну расправу о Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о комуналној полицији.

04.06.2018.

Јавна расправа о Приједлогу закона о академском интегритету

На основу члана 11 став 1 Уредбе о поступку и начину спровођења јавне расправе у припреми закона („Службени лист ЦГ“, број 12/12), Министарство просвјете је упутило Јавни позив стручној и лаичкој јавности за учешће у јавној расправи о Приједлогу закона о академском интегритету.

04.06.2018.

Јавна расправа о Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о заштити културних добара

Министарство културе је дало на јавну расправу Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о заштити културних добара.