Manja slova Veća slova RSS
Javni pozivi

10.07.2018.

DOPUNSKI JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje 4 (četiri) predstavnika/-ce za članove/-ce Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu

Ministarstvo javne uprave, upućuje DOPUNSKI JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje 4 (četiri) predstavnika/-ce za članove/-ce Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu.

10.07.2018.

Javni poziv NVO za predlaganje dva kandidata/kinje za člana/icu radne grupe za izradu Nacionalnog plana akcije za djecu (2019-2023)

Ministarstvo rada i socijalnog staranja je objavilo Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje dva kandidata/kinje za člana/icu radne grupe za izradu Nacionalnog plana akcije za djecu (2019-2023).

29.06.2018.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje pet predstavnika/-ca za članove/-ce Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu

Ministarstvo javne uprave je uputilo Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje 5 (pet) predstavnika/predstavnica za članove/članice Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu.

26.06.2018.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje dva kandidata/kinje za člana/icu radne grupe za izradu Nacionalnog plana akcije za djecu (2019-2023)

Ministarstvo rada i socijalnog staranja je objavilo Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje dva kandidata/kinje za člana/icu radne grupe za izradu Nacionalnog plana akcije za djecu (2019-2023).

19.06.2018.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje jednog/e kandidata/kinje za člana/icu Savjeta za brigu o licima s invaliditetom

Ministarstvo rada i socijalnog staranja je objavilo Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje jednog/e kandidata/kinje za člana/icu Savjeta za brigu o licima s invaliditetom.

13.06.2018.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga zakona o zaštiti od jonizujućih zračenja, radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbjednosti

Ministarstvo održivog razvoja i turizma je uputilo Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga zakona o zaštiti od jonizujućih zračenja, radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbjednosti.

04.06.2018.

Javni poziv za konsultacije zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta zakona o sigurnosti operacija sa ugljovodonicima

Ministarstvo ekonomije, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Sl. list CG”, br. 12/12), objavilo je Javni poziv za konsultacije zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta zakona o sigurnosti operacija sa ugljovodonicima.

16.05.2018.

Javni poziv NVO za predlaganje kandidata za člana Radne grupe za izradu Nacionalnog programa razvoja kinematografije 2018-2023.

Ministarstvo kulture je objavilo Javni poziv NVO za predlaganje kandidata za člana Radne grupe za izradu Nacionalnog programa razvoja kinematografije 2018-2023.

10.05.2018.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/cu Savjeta za zaštitu životinja

U skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12), a u vezi sa članom 46 Zakon o zaštiti dobrobiti životinja (Službeni list CG“, br. 14/08 i 47/15), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja objavilo je Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/cu Savjeta za zaštitu životinja.

07.05.2018.

Javne konsultacije- priprema Predloga zakona o kozmetičkim proizvodima

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“ br. 12/12), Ministarstvo zdravlja je uputilo Javni poziv zainteresovanoj javnosti da se uključe u postupak pripreme Predloga zakona o kozmetičkim proizvodima.