Manja slova Veća slova RSS
Javni pozivi za konsultovanje zainteresovane javnosti

27.07.2018.

Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom tužilaštvu

Ministarstvo pravde je uputilo Javni poziv za konsultacije u toku pripreme Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu.

25.07.2018.

Ministarstvo sporta: Konsultacije o Nacrtima sektorskih analiza za oblast društvena briga o djeci i mladima i oblast sporta

Ministarstvo sporta je objavilo dva Javna poziva nevladinim organiazcijama za konsultacije o Nacrtima sektorskih analiza za oblast društvena briga o djeci i mladima i oblast sporta.

23.07.2018.

Ministarstvo odbrane: Konsultacije NVO u cilju utvrđivanja prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa NVO u 2019. godini

Ministarstvo odbrane je objavilo Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju pripreme Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti odbrane u 2019. godini.

19.07.2018.

Javni poziv NVO za konsultacije o Nacrtu sektorske analize za oblast reforme javne uprave i potrebnih sredstava za finansiranje NVO projekata i programa u 2019. godini

Ministarstvo javne uprave je objavilo JAVNI POZIV zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju pripreme Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti reforme javne uprave, u 2019. godini.

18.07.2018.

Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti u početnoj fazi pripreme Zakona o državnim nagradama

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18), Ministarstvo kulture je objavilo Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti u početnoj fazi pripreme Zakona o državnim nagradama.

17.07.2018.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava: Pet javnih poziva za konsultovanje NVO- utvrđivanje prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje NVO projekata/programa u 2019. godini

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je raspisalo pet Javnih poziva za konsultovanje zaintersovanih nevladinih organizacija u cilju sačinjavanja sektorskih analiza za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini.

16.07.2018.

Ministarstvoi rada i socijalnog staranja: Programiranje prijedloga prioritetnih oblasti i visine sredstava za finansiranje projekata i programa NVO u 2019. godini

Ministarstvo rada i socijalnog staranja je objavilo Javni poziv organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima, da se uključe u javne konsultacije i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta Sektorske analize za oblast zaštite i zdravlja na radu.

16.07.2018.

Ministartstvo kulture: programiranje prijedloga prioritetnih oblasti i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini

Ministarstvo kulture je objavilo JAVNI POZIV zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju sačinjavanja Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima kulture i umjetnosti, u 2019. godini.

09.07.2018.

Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom izrade Strategije informisanja javnosti o pritupanju Crne Gore EU 2019- 2022.

Sektor za informisanje javnosti o Evropskoj uniji i procesu pristupanja Evropskoj uniji Genarlnog sekretarijata Vlade Crne Gore, je objavio Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom izrade Strategije informisanja javnosti o pritupanju Crne Gore EU 2019-2022.