Мања слова Већа слова РСС
Јавни позиви за консултовање заинтересоване јавности

27.07.2018.

Јавни позив за консултовање заинтересоване јавности о Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о државном тужилаштву

Министарство правде је упутило Јавни позив за консултације у току припреме Предлога закона о измјенама и допунама Закона о Државном тужилаштву.

25.07.2018.

Министарство спорта: Консултације о Нацртима секторских анализа за област друштвена брига о дјеци и младима и област спорта

Министарство спорта је објавило два Јавна позива невладиним органиазцијама за консултације о Нацртима секторских анализа за област друштвена брига о дјеци и младима и област спорта.

23.07.2018.

Министарство одбране: Консултације НВО у циљу утврђивања приједлога приоритетних области од јавног интереса и потребних средстава за финансирање пројеката и програма НВО у 2019. години

Министарство одбране је објавило Јавни позив заинтересованим невладиним организацијама за консултације у циљу припреме Секторске анализе за утврђивање приједлога приоритетних области од јавног интереса и потребних средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у области одбране у 2019. години.

19.07.2018.

Јавни позив НВО за консултације о Нацрту секторске анализе за област реформе јавне управе и потребних средстава за финансирање НВО пројеката и програма у 2019. години

Министарство јавне управе је објавило ЈАВНИ ПОЗИВ заинтересованим невладиним организацијама за консултације у циљу припреме Секторске анализе за утврђивање приједлога приоритетних области од јавног интереса и потребних средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у области реформе јавне управе, у 2019. години.

18.07.2018.

Јавни позив за консултовање заинтересоване јавности у почетној фази припреме Закона о државним наградама

На основу члана 12 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија ("Службени лист ЦГ", број 41/18), Министарство културе је објавило Јавни позив за консултовање заинтересоване јавности у почетној фази припреме Закона о државним наградама.

17.07.2018.

Министарство за људска и мањинска права: Пет јавних позива за консултовање НВО- утврђивање приоритетних области од јавног интереса и потребних средстава за финансирање НВО пројеката/програма у 2019. години

Министарство за људска и мањинска права је расписало пет Јавних позива за консултовање заинтерсованих невладиних организација у циљу сачињавања секторских анализа за утврђивање приједлога приоритетних области од јавног интереса и потребних средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у 2019. години.

16.07.2018.

Министарствои рада и социјалног старања: Програмирање приједлога приоритетних области и висине средстава за финансирање пројеката и програма НВО у 2019. години

Министарство рада и социјалног старања је објавило Јавни позив органима, организацијама, удружењима и појединцима, да се укључе у јавне консултације и дају свој допринос у разматрању Нацрта Секторске анализе за област заштите и здравља на раду.

16.07.2018.

Министартство културе: програмирање приједлога приоритетних области и потребних средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у 2019. години

Министарство културе је објавило ЈАВНИ ПОЗИВ заинтересованим невладиним организацијама за консултације у циљу сачињавања Секторске анализе за утврђивање приједлога приоритетних области од јавног интереса и потребних средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у областима културе и умјетности, у 2019. години.

09.07.2018.

Јавни позив за консултовање заинтересоване јавности поводом израде Стратегије информисања јавности о притупању Црне Горе ЕУ 2019- 2022.

Сектор за информисање јавности о Европској унији и процесу приступања Европској унији Генарлног секретаријата Владе Црне Горе, је објавио Јавни позив за консултовање заинтересоване јавности поводом израде Стратегије информисања јавности о притупању Црне Горе ЕУ 2019-2022.