Manja slova Veća slova RSS
Javni pozivi za predlaganje predstavnika NVO u radnim grupama

30.07.2018.

Ponovljeni poziv za predlaganje predstavnika NVO u Savjet za saradnju organa državne uprave i NVO za tri područja djelovanja

Ministarstvo javne uprave u skladu sa stavom 3 člana 9 Odluke o Savjetu za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija, ponovo pokreće postupak predlaganja predstavnika za tri područja djelovanja i to: - volonterizam, - razvoj filantropije, - evropske integracije.

25.07.2018.

Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije za članstvo u Partnerskom savjetu za regionalni razvoj

Ministarstvo ekonomije je uputilo Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za člana Partnerskog savjeta za regionalni razvoj.

18.07.2018.

Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu Predloga zakona o državnim nagradama

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18), Ministarstvo kulture je objavilo Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu Predloga zakona o državnim nagradama.

16.07.2018.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za člana radne grupe za Reviziju Strategije razvoja šuma i šumarstva (2014-2023)

Na osnovu člana 3 i 4 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Sližbeni list Crne Gore“, broj 41/18), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja je uputilo J A V N I P O Z I V nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za člana radne grupe za Reviziju Strategije razvoja šuma i šumarstva (2014-2023).

12.07.2018.

JAVNI POZIV za predlaganje predstavnika nevladinih organizacija u Savjet za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija (šest članova)

Ministarstvo javne uprave objavljuje JAVNI POZIV za predlaganje šest predstavnika nevladinih organizacija u Savjet za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija.

10.07.2018.

Javni poziv za predlaganje predstavnika NVO u radnom tijelu za izradu Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore EU 2019-2022

Sektor za informisanje javnosti o Evropskoj uniji i procesu pristupanja Evropskoj uniji Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore poziva nevladine organizacije koje se bave informisanjem javnosti o Evropskoj uniji i pristupanju Crne Gore EU, kao i izradom strategijskih dokumenata, da dostave predloge za izbor dva predstavnika/ce u sastav radne grupe za izradu Strategije informisanja javnosti o pritupanju Crne Gore EU 2019-2022.