Мања слова Већа слова РСС
Јавни позиви за предлагање представника НВО у радним групама

30.07.2018.

Поновљени позив за предлагање представника НВО у Савјет за сарадњу органа државне управе и НВО за три подручја дјеловања

Министарство јавне управе у складу са ставом 3 члана 9 Одлуке о Савјету за сарадњу органа државне управе и невладиних организација, поново покреће поступак предлагања представника за три подручја дјеловања и то: - волонтеризам, - развој филантропије, - европске интеграције.

25.07.2018.

Јавни позив за предлагање представника невладине организације за чланство у Партнерском савјету за регионални развој

Министарство економије је упутило Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата за члана Партнерског савјета за регионални развој.

18.07.2018.

Јавни позив за предлагање представника невладине организације у радном тијелу за израду Предлога закона о државним наградама

На основу члана 3 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија ("Службени лист ЦГ", број 41/18), Министарство културе је објавило Јавни позив за предлагање представника невладине организације у радном тијелу за израду Предлога закона о државним наградама.

16.07.2018.

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата за члана радне групе за Ревизију Стратегије развоја шума и шумарства (2014-2023)

На основу члана 3 и 4 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Слижбени лист Црне Горе“, број 41/18), Министарство пољопривреде и руралног развоја је упутило Ј А В Н И П О З И В невладиним организацијама за предлагање кандидата за члана радне групе за Ревизију Стратегије развоја шума и шумарства (2014-2023).

12.07.2018.

ЈАВНИ ПОЗИВ за предлагање представника невладиних организација у Савјет за сарадњу органа државне управе и невладиних организација (шест чланова)

Министарство јавне управе објављује ЈАВНИ ПОЗИВ за предлагање шест представника невладиних организација у Савјет за сарадњу органа државне управе и невладиних организација.

10.07.2018.

Јавни позив за предлагање представника НВО у радном тијелу за израду Стратегије информисања јавности о приступању Црне Горе ЕУ 2019-2022

Сектор за информисање јавности о Европској унији и процесу приступања Европској унији Генералног секретаријата Владе Црне Горе позива невладине организације које се баве информисањем јавности о Европској унији и приступању Црне Горе ЕУ, као и израдом стратегијских докумената, да доставе предлоге за избор два представника/це у састав радне групе за израду Стратегије информисања јавности о притупању Црне Горе ЕУ 2019-2022.