Мања слова Већа слова РСС
Јавни позиви

10.07.2018.

ДОПУНСКИ ЈАВНИ ПОЗИВ невладиним организацијама за предлагање 4 (четири) представника/-це за чланове/-це Оперативног тима Партнерства за отворену управу

Министарство јавне управе, упућује ДОПУНСКИ ЈАВНИ ПОЗИВ невладиним организацијама за предлагање 4 (четири) представника/-це за чланове/-це Оперативног тима Партнерства за отворену управу.

10.07.2018.

Јавни позив НВО за предлагање два кандидата/киње за члана/ицу радне групе за израду Националног плана акције за дјецу (2019-2023)

Министарство рада и социјалног старања је објавило Јавни позив невладиним организацијама за предлагање два кандидата/киње за члана/ицу радне групе за израду Националног плана акције за дјецу (2019-2023).

29.06.2018.

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање пет представника/-ца за чланове/-це Оперативног тима Партнерства за отворену управу

Министарство јавне управе је упутило Јавни позив невладиним организацијама за предлагање 5 (пет) представника/представница за чланове/чланице Оперативног тима Партнерства за отворену управу.

26.06.2018.

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање два кандидата/киње за члана/ицу радне групе за израду Националног плана акције за дјецу (2019-2023)

Министарство рада и социјалног старања је објавило Јавни позив невладиним организацијама за предлагање два кандидата/киње за члана/ицу радне групе за израду Националног плана акције за дјецу (2019-2023).

19.06.2018.

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање једног/е кандидата/киње за члана/ицу Савјета за бригу о лицима с инвалидитетом

Министарство рада и социјалног старања је објавило Јавни позив невладиним организацијама за предлагање једног/е кандидата/киње за члана/ицу Савјета за бригу о лицима с инвалидитетом.

13.06.2018.

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога закона о заштити од јонизујућих зрачења, радијационој и нуклеарној сигурности и безбједности

Министарство одрживог развоја и туризма је упутило Јавни позив невладиним организацијама за предлагање кандидата у састав Радне групе за израду Предлога закона о заштити од јонизујућих зрачења, радијационој и нуклеарној сигурности и безбједности.

04.06.2018.

Јавни позив за консултације заинтересоване јавности поводом израде Нацрта закона о сигурности операција са угљоводоницима

Министарство економије, у складу са Уредбом о поступку и начину спровођења јавне расправе у припреми закона (“Сл. лист ЦГ”, бр. 12/12), објавило је Јавни позив за консултације заинтересоване јавности поводом израде Нацрта закона о сигурности операција са угљоводоницима.

16.05.2018.

Јавни позив НВО за предлагање кандидата за члана Радне групе за израду Националног програма развоја кинематографије 2018-2023.

Министарство културе је објавило Јавни позив НВО за предлагање кандидата за члана Радне групе за израду Националног програма развоја кинематографије 2018-2023.

10.05.2018.

Јавни позив невладиним организацијама за предлагање представника/це за члана/цу Савјета за заштиту животиња

У складу са Уредбом о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација („Службени лист ЦГ“, број 7/12), а у вези са чланом 46 Закон о заштити добробити животиња (Службени лист ЦГ“, бр. 14/08 и 47/15), Министарство пољопривреде и руралног развоја објавило је Јавни позив невладиним организацијама за предлагање представника/це за члана/цу Савјета за заштиту животиња.

07.05.2018.

Јавне консултације- припрема Предлога закона о козметичким производима

На основу члана 7 Уредбе о поступку и начину спровођења јавне расправе у припреми закона („Службени лист ЦГ“ бр. 12/12), Министарство здравља је упутило Јавни позив заинтересованој јавности да се укључе у поступак припреме Предлога закона о козметичким производима.