Manja slova Veća slova RSS
Kontakt osobe za saradnju s NVO

Kontakt osobe za saradnju s NVO, kao dio institucionalnog okvira, predstavljaju mehanizam horizontalne saradnje i u kontinuitetu se određuju od 2007. godine. 

Radi prevazilaženja problema u vezi sa definisanjem unificiranog opisa poslova kontakt osoba u pravilnicima o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji organa državne uprave, Strategijom razvoja nevladinih organizacija u Crnoj Gori 2014- 2016 orijentaciono je navedeno da se ti poslovi odnose na:

identifikaciju i evidentiranje relevantnih NVO u oblastima rada organa; 

pomaganje nevladinim organizacijama u smislu njihovog boljeg informisanja i pristupa različitim podacima bitnim za njihov rad; 

kreiranje specifičnih modela saradnje sa NVO u određenim oblastima rada organa; 

evidentiranje ostvarene saradnje;

prikupljanje i razmjenu informacija sa kontakt osobama iz drugih organa, praćenje sprovođenja propisa koji se odnose na saradnju s NVO; 

redovna komunikacija sa Kancelarijom za saradnju s NVO kao i učestovanje na skupovima sa tematikom vezanom za NVO i organizovanim edukacijama.

Tabelarni pregled kontakt osoba za saradnju s NVO u organima državne uprave možete preuzeti: SPISAK KONTAKT OSOBE ZA SARADNJU S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA.docx