Мања слова Већа слова РСС
Контакт особе за сарадњу с НВО

Контакт особе за сарадњу с НВО, као дио институционалног оквира, представљају механизам хоризонталне сарадње и у континуитету се одређују од 2007. године. 

Ради превазилажења проблема у вези са дефинисањем унифицираног описа послова контакт особа у правилницима о унутрашњој организацији и систематизацији органа државне управе, Стратегијом развоја невладиних организација у Црној Гори 2014- 2016 оријентационо је наведено да се ти послови односе на:

идентификацију и евидентирање релевантних НВО у областима рада органа; 

помагање невладиним организацијама у смислу њиховог бољег информисања и приступа различитим подацима битним за њихов рад; 

креирање специфичних модела сарадње са НВО у одређеним областима рада органа; 

евидентирање остварене сарадње;

прикупљање и размјену информација са контакт особама из других органа, праћење спровођења прописа који се односе на сарадњу с НВО; 

редовна комуникација са Канцеларијом за сарадњу с НВО као и учестовање на скуповима са тематиком везаном за НВО и организованим едукацијама.

Табеларни преглед контакт особа за сарадњу с НВО у органима државне управе можете преузети: СПИСАК КОНТАКТ ОСОБЕ ЗА САРАДЊУ С НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА.доцx