Manja slova Veća slova RSS
Vijesti

12.08.2019.

Izvještaj o realizaciji Strategije unapređenja podsticajnog okruženja za djelovanje NVO 2018-2020 za 2018. godinu

Ključna postignuća u prvoj godini realizacije Akcionog plana odnose se na unaprijeđen instutucionalni, pravni i finansijski okvir za saradnju organa državne uprave i NVO. Formiran je novi Savjet za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija, donesena je Uredba o izboru predstavnika NVO u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija, a nakon usvajanja pravnog okvira za finansiranje projekata i programa NVO iz državnog budžeta, pripremljeni su priručnik i smjernice za kvalitetniju implementaciju utvrđenih standarda javnog finansiranja.

12.08.2019.

Izvještaj o primjeni Uredbe o izboru predstavnika NVO u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija u 2018. godini

Izvještaj o primjeni Uredbe o izboru predstavnika NVO u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija u 2018. godini pripremljen je u skladu sa novom Metodologijom za praćenje i izvještavanje o primjeni Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona i strategija.

17.05.2019.

Održana V sjednica Savjeta za saradnju organa državne uprave i NVO

Održana V sjednica Savjeta za saradnju organa državne uprave i NVO

Peta sjednica Savjeta za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija, kojom je predsjedavala ministarka Suzana Pribilović, održana je danas u Podgorici.

08.05.2019.

Održana četvrta obuka „Finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta''

Održana četvrta obuka „Finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta

Ministarstvo javne uprave je, u saradnji sa Upravom za kadrove i uz podršku DEU projekta „Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija'' organizovalo četvrtu obuku na temu „Finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta'', 7. maja 2019. godine u Podgorici.

23.04.2019.

Odluka o raspodjeli sredstava za kofinansiranje projekata i programa NVO podržanih iz fondova Evropske unije za 2019. godinu

Na osnovu clana 32 Zakona o nevladinim organizacijama ("SI. list Crne Gore" br. 39/11 i 37/17), Uredbe o postupku i načinu kofinansiranja projekata i programa nevladinih organizacija podržanih iz fondova Evropske unije ("SI. list Crne Gore" br. 64/18), a u vezi sa Javnim konkursom

06.04.2019.

Održana treća obuka „Finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta

Održana treća obuka „Finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta

Ministarstvo javne uprave je, u saradnji sa Upravom za kadrove i uz podršku DEU projekta "Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija" organizovalo treću, od pet planiranih obuka na temu "Finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta", 4. aprila 2019. godine u Podgorici.

03.04.2019.

Najava: Treća obuka ,,Finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta''

Najava:  Treća obuka ,,Finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta

Ministarstvo javne uprave je, u saradnji sa Upravom za kadrove i uz podršku DEU projekta ,,Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija'' organizuje treću obuku na temu ,,Finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta''. Obuka će se održati 4. aprila 2019. godine u Podgorici.

01.04.2019.

Održana radionica „Pravila upravljanja EU fondovima“

Održana radionica „Pravila upravljanja EU fondovima“

Dvodnevna radionica "Pravila upravljanja EU fondovima" u organizaciji Ministarstva javne uprave i projekta "Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama saradnje organa državne uprave i NVO" održana je 28. i 29. marta 2019. godine u Podgorici...

26.03.2019.

Javni konkurs "e-Demokratija – učestvuj, predloži, promijeni" za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti reforme javne uprave

Pozivaju se nevladine organizacije koje imaju kapacitete i iskustvo da prijave projekte/programe kojim mogu doprinijeti realizaciji prioriteta utvrđenih Strategijom reforme javne uprave i Strategijom unapređenja podsticajnog okruženja za djelovanje NVO...

21.03.2019.

Održana druga obuka ,,Finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta''

Održana druga obuka ,,Finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta

Ministarstvo javne uprave je, u saradnji sa Upravom za kadrove i uz podršku DEU projekta ,,Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija'' organizovalo drugu od pet planiranih obuka na temu ,,Finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta''.