Manja slova Veća slova RSS
Vijesti

28.02.2020.

Organizacije civilnog društva pozvane su da učestvuju u procesu konsultacija vezanim za planiranje IPA III i pošalju svoje komentare do 2. marta 2020. godine

Evropska komisija radi na pripremi IPA III na osnovu naučenih lekcija tokom primjene IPA i IPA II i konsultuje relevantne zainteresovane aktere, uključujući organizacije civilnog društva.

19.11.2019.

Skoplje: Održan panel „Doprinos upravljanja kvalitetom digitalnoj transformaciji javne uprave“

Skoplje: Održan panel  „Doprinos upravljanja kvalitetom digitalnoj transformaciji javne uprave“

Panel na temu „Doprinos upravljanja kvalitetom digitalnoj transformaciji javne uprave“ održan je u okviru dvodnevne Ministarske konferencije “Digitalna transformacija: Obnoviti javnu upravu za digitalno doba”, u Skoplju, 13.novembra 2019. godine.

28.10.2019.

Najava: Sedma sjednica Savjeta za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija

Sedma sjednica Savjeta za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija biće održana u utorak, 29. oktobra 2019. godine...

10.10.2019.

Druga ReLOaD Konferencija na Zapadnom Balkanu: Unaprjeđenje transparentnosti i odgovornosti u cilju ostvarivanja lokalne demokratije na ZB

Druga ReLOaD Konferencija na Zapadnom Balkanu: Unaprjeđenje transparentnosti i odgovornosti u cilju ostvarivanja lokalne demokratije na ZB

Druga ReLOaD regionalnoa konferencija ,,Unaprjeđenje transparentnosti i odgovornosti u cilju ostvarivanja lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu'', održana je u Tirani od 8. i 9. oktobra 2019. godine.

12.08.2019.

Izvještaj o realizaciji Strategije unapređenja podsticajnog okruženja za djelovanje NVO 2018-2020 za 2018. godinu

Ključna postignuća u prvoj godini realizacije Akcionog plana odnose se na unaprijeđen instutucionalni, pravni i finansijski okvir za saradnju organa državne uprave i NVO. Formiran je novi Savjet za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija, donesena je Uredba o izboru predstavnika NVO u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija, a nakon usvajanja pravnog okvira za finansiranje projekata i programa NVO iz državnog budžeta, pripremljeni su priručnik i smjernice za kvalitetniju implementaciju utvrđenih standarda javnog finansiranja.

12.08.2019.

Izvještaj o primjeni Uredbe o izboru predstavnika NVO u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija u 2018. godini

Izvještaj o primjeni Uredbe o izboru predstavnika NVO u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija u 2018. godini pripremljen je u skladu sa novom Metodologijom za praćenje i izvještavanje o primjeni Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona i strategija.

17.05.2019.

Održana V sjednica Savjeta za saradnju organa državne uprave i NVO

Održana V sjednica Savjeta za saradnju organa državne uprave i NVO

Peta sjednica Savjeta za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija, kojom je predsjedavala ministarka Suzana Pribilović, održana je danas u Podgorici.

08.05.2019.

Održana četvrta obuka „Finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta''

Održana četvrta obuka „Finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta

Ministarstvo javne uprave je, u saradnji sa Upravom za kadrove i uz podršku DEU projekta „Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija'' organizovalo četvrtu obuku na temu „Finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta'', 7. maja 2019. godine u Podgorici.

23.04.2019.

Odluka o raspodjeli sredstava za kofinansiranje projekata i programa NVO podržanih iz fondova Evropske unije za 2019. godinu

Na osnovu clana 32 Zakona o nevladinim organizacijama ("SI. list Crne Gore" br. 39/11 i 37/17), Uredbe o postupku i načinu kofinansiranja projekata i programa nevladinih organizacija podržanih iz fondova Evropske unije ("SI. list Crne Gore" br. 64/18), a u vezi sa Javnim konkursom

06.04.2019.

Održana treća obuka „Finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta

Održana treća obuka „Finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta

Ministarstvo javne uprave je, u saradnji sa Upravom za kadrove i uz podršku DEU projekta "Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija" organizovalo treću, od pet planiranih obuka na temu "Finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta", 4. aprila 2019. godine u Podgorici.