Manja slova Veća slova RSS

>

Održana treća obuka „Finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta

Održana treća obuka „Finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta
Datum objave: 06.04.2019 09:12 | Autor: MJU

Ispis Štampaj stranicu


MJU       MJU

Ministarstvo javne uprave je, u saradnji sa Upravom za kadrove i uz podršku DEU projekta „Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija'' organizovalo treću, od pet planiranih obuka na temu „Finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta'', 4. aprila 2019. godine u Podgorici.

Program obuke je kompatibilan preporukama Savjeta za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija, definisanim u cilju efikasnije primjene Zakona o nevladinim organizacijama (Službeni list Crne Gore, br. 39/11 i 37/17) i predstavlja realizaciju aktivnosti 3.5. Akcionog plana Strategije unapređenja podsticajnog okruženja za djelovanje NVO 2018- 2020.

Obuka je namijenjena državnim službenicima, uključenim u poslove programiranja i raspodjele sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta.

Ciljevi ove obuke su: povećati znanja i vještine državnih službenika za programiranje prioriteta i visine sredstava za finansiranje projekata i programa NVO, unaprijediti kvalitet sektorskih analiza i konsultacija sa NVO o prioritetima finansiranja, poboljšati kvalitet javnih konkursa i poboljšati kvalitet rezultata monitoringa realizacije odobrenih NVO projekata i programa

Učesnicima su detaljnije predstavljena ključna pravila za uspješno programiranje prioriteta i visine sredstava za finansiranje projekata i programa NVO (izradu sektorskih analiza), uloga i nadležnosti komisija za raspodjelu sredstava i nezavisnih procjenjivača. Date su i smjernice za kvalitetnu i pravovremenu pripremu javnog konkursa za raspodjelu sredstava i odluke o raspodjeli sredstava, te za sačinjavanje ugovora o načinu isplate i korišćenja sredstava, izvještavanju i nadzoru nad realizacijom projekta, odnosno programa.

Kroz praktičan rad i proaktivnu komuniakciju razmijenjena su iskustva i naučene lekcije iz prethodnog perioda primjene Zakona o nevaldinim organizacijama i podzakonskih akata.

Predavači na obuci su bili Marija Janković, samostalna savjetnica u Direkciji za saradnju s nevladinim organizacijama i Marina Vujačić, konsultantkinja.

Obuci je prisustvovalo 13 službenika/ica organa državne uprave.

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE