Manja slova Veća slova RSS

>

Druga ReLOaD Konferencija na Zapadnom Balkanu: Unaprjeđenje transparentnosti i odgovornosti u cilju ostvarivanja lokalne demokratije na ZB

Druga ReLOaD Konferencija na Zapadnom Balkanu: Unaprjeđenje transparentnosti i odgovornosti u cilju ostvarivanja lokalne demokratije na ZB
Datum objave: 10.10.2019 13:38 | Autor: Direkcija

Ispis Štampaj stranicu


Predstavnice Ministarstva javne uprave Jadranka Vukčević, generalna direktorica Direktorata za lokalnu samoupravu, i savjetnice Zorana Popović i Marija Janković učestvovale su na drugoj ReLOaD regionalnoj konferenciji ,,Unaprjeđenje transparentnosti i odgovornosti u cilju ostvarivanja lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu'', koja je u Tirani održana 8. i 9. oktobra 2019. godine.

Marija Janković je govorila na panelu ,,Transparentno finansiranje OCD i doprinos lokalnoj zajednici – perspektiva jedinica lokalnih samouprava''. Janković je predstavila normativni okvir za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija na državnom nivou, sa posebnim osvrtom na ključne izmjene i dopune Zakona o nevladinim organizacijama iz 2017. godine, kada je ovaj oblik međusektorske saradnje i partnerstva dobio nov pravac i puni smisao. 
Janković je kazala da treba napraviti balans između onog što je potreba ostvarivanja postavljenih strateških ciljeva i kvalitetnije implemenacije javnih politika i potreba nevladinih organizacija da u oblastima kojima se bave kontinuirano sprovode projekte, te budu održive na finansijskom nivou. Zakonskim rješenjima je napravljena korelacija između ostvarivanja strateških ciljeva u saradnji sa NVO-om, putem realizacije javnih konkursa. Javni konkursi su instrument realizacije javnih politika.
U nastavku je predstavila proceduru programiranja prioritetnih oblasti od javnog interesa i finansiranja projekata i programa NVO, kojom Ministarstvo javne uprave uspješno kooridinira, te podsjetila na posljednji izvještaj EK o Crnoj Gori, koji sadrži nalaz da je ukupno institucionalno, pravno i finansijsko okruženje za djelovanje NVO poboljšano.

Govoreći o ReLOaD programu, Janković je istakla da je REALOD je projekat koji doprinosi međusektorskoj saradnji na lokalnom nivou i boljem dijalogu o potrebama zajednica. ReLOaD je istovremeno prilika za prilagođavanje procedurama i standardima važnim za efikasno i svrsishodno finansiranje projekata i programa NVO-a. Ovaj projekat pravi balans između onoga što su inspirativne prakse na nacionalnom nivou i potreba jačanja međusektorske saradnje na lokalnom niovu u cilju realizacije lokalnih javnih politika i jačanja kapaciteta lokalnih NVO-a.

Na konferenciji su razmatrana i pitanja koja se odnose na regulatorne i institucionalne prakse u finansiranju organizacija civilnog društva (OCD) u regionu Zapadnog Balkana u odnosu na sličnosti, razlike i povezanost sa modelom za replikaciju. Takođe je govoreno o i transparentnom finansiranju OCD u korelaciji sa doprinosom lokalnoj zajednici, te o tome kako unaprijediti učešće građana, aktivizam i angažovanost mladih na lokalnom nivou.

Drugog dana konferencije održan je sastanak Projektnog odbora, ne kojem su, u načelu, predstavljeni rezultati evaluacije sprovođenja ReLOaD projekta u IPA zemljama, te razmijenjena iskustva i očekivanja u odnosu na nastavak ovog projekta.

Konferenciji je prisustvovalo više od 120 učesnika  iz Albanije, Bosne i Hrecegovine, Kosova, Sjeverne Makednonije, Crne Gore i Srbije. 

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE