Manja slova Veća slova RSS

>

Skoplje: Održan panel „Doprinos upravljanja kvalitetom digitalnoj transformaciji javne uprave“

Skoplje: Održan panel  „Doprinos upravljanja kvalitetom digitalnoj transformaciji javne uprave“
Datum objave: 19.11.2019 07:43 | Autor: Direkcija

Ispis Štampaj stranicu


Panel na temu „Doprinos upravljanja kvalitetom digitalnoj transformaciji javne uprave“ održan je u okviru dvodnevne Ministarske konferencije “Digitalna transformacija: Obnoviti javnu upravu za digitalno doba”, u Skoplju, 13.novembra 2019. godine.

Crna gora je prva zemlja u kojoj je sproveden CAF pilot projekat (Common assessment framework) u okviru BACID II projekta, a Direktorat za dobru javnu upravu i djelovanje NVO je jedan od njegovih korisnika. 

Marija Janković, iz Direkcije za saradnju s NVO,  predstavila je iskustvo u implementaciji CAF modela, govoreći o očekivanjima, modelu primjene, internim izazovima u prihvatanju CAF modela, ostvarenim benefitima i budućim planovima. Janković je kazala da CAF model podstiče otvorenost i da pruža sveobuhvatan način upravljanja organizacijom. Kvalitet ovog modela ogleda se u otvorenom sagledavanju trenutnog stanja i, na bazi istog, zajedničkom definisanju mjera za unapređenje, i to prema jasnoj podjeli na logičke cjeline relevantne za ljudske i tehničke resurse, radne procese, rezultate rada, planove i očekivana poboljšanja.

Glavni cilj primjene CAF modela je ojačati operativne performanse i kvalitet javnih usluga kao ključne činioce u odgovoru na promjenjive potrebe i očekivanja građana i određenih ciljnih grupa. U tom dijelu je prepoznata i povezanost CAF modela sa procesom digitalizacije javne uprave.

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE 

Direkcija